Wydarzenia

FORUM INWESTYCJE W INNOWACJE BOMIS 2019
FORUM INWESTYCJE W INNOWACJE BOMIS 2019

Modele komercjalizacji innowacji w polskich warunkach gospodarczych

28 lutego 2019 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

www.innowacje.bomis.eu

Celem Forum jest

  • wymiana doświadczeń i wzajemnych oczekiwań między podmiotami finansującymi inwestycje w innowacyjne wartości niematerialne i prawne, a twórcami innowacji;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów ustalania wartości i kryteriów wyboru właściwego modelu komercjalizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu wyceniania innowacji dla celów transakcyjnych, minimalizującego ryzyko inwestycyjne dla wszystkich zainteresowanych.

 


I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019
I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019
Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy
– jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu?

 3 stycznia 2019 r. Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5
Spotkanie bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 
PARTNER MERYTORYCZNY


    www.bomis.pl

CELE SPOTKANIA

  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego w zakładach pracy;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat zasad prowadzenia mediacji wewnątrz organizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu pracy mediatora wewnętrznego na potrzeby profesjonalizacji pełnionej funkcji.

III Forum BOMIS WYCENY 2018
III Forum BOMIS WYCENY 2018

Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach    

22 października 2018 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

 

 

www.forumwyceny.bomis.eu

                                                                                               

 

CELE SPOTKANIA

wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są  środki techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie obszarów i sposobów defraudacji funduszy bankowych;

dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów weryfikacji legalności użytkowania i wartości rynkowej środków technicznych w celu właściwej oceny jakości zabezpieczenia;  

wypracowanie wspólnego standardu oceny wartości rynkowej i zgodności formalno- prawnej środków technicznych [maszyn i urządzeń], minimalizującego ryzyko inwestycyjne firm leasingowych i banków;

porozumienie między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami wyceniającymi, co do satysfakcjonującego modelu współpracy. 


EGZAMIN 2018
EGZAMIN 2018

Kandydaci na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych złożą w tym roku egzamin 30 września [niedziela] w biurze Fundacji BOMIS w Poznaniu ul. Wojskowa 6/E5. Do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołani zostali  

dr inż. Tadeusz Klimek - przewodniczący Komisji 

Iwona Harbuz - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Mateusz Andrzejak - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u 

Rafał Jabłoński - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Fundacji BOMIS.

Kandydatom życzymy powodzenia! 

 


V Zjazd Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018
V Zjazd Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018

Co roku społeczność osób związanych z tematyką wyceny wartości maszyn i urządzeń oraz z BOMIS-em spotyka się, aby dzielić się doświadczeniami, uczestniczyć w wykładach i współtworzyć wysoką jakość usług rzeczoznawczych. Uczestnikami Zjazdu mogą być wszyscy zainteresowani tematyką wycen i współpracą z wysokiej klasy fachowcami. Jest to święto, które spędzamy pracowicie - Dzień Rzeczoznawcy – czas wzmocnienia motywacji do dalszego rozwoju poprzez edukację i doświadczenie oraz do stosowania wysokich standardów profesjonalisty.

Podczas minionego Zjazdu Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018 poruszano m.in. zagadnienia:

 


III Forum BOMIS Wyceny 2018, Poznań, 22 października
III Forum BOMIS Wyceny 2018, Poznań, 22 października

Coroczne spotkanie przedstawiciele banków i firm leasingowych na organizowanej przez FUNDACJĘ BOMIS konferencji. To  okazja do wymiany doświadczeń zawodowych między pracownikami instytucji finansujących a rzeczoznawcami wyceniającym w zakresie oceny wartości zabezpieczeń. To kolejny krok w stronę porozumienia między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami, co do satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy.

Podczas minionego FORUM BOMIS WYCENY 2017 poruszano m.in. zagadnienia: