Rok Edukacji Ekonomicznej 2024
Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

Senat RP ogłosił Rok Edukacji Ekonomicznej 2024. Wśród organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej znalazła się również Fundacja BOMIS.


Karnawałowy Konkurs Wiedzy Rzeczoznawczej
Karnawałowy Konkurs Wiedzy Rzeczoznawczej

Celem corocznego Karnawałowego Konkursu Wiedzy Rzeczoznawczej jest popularyzacja metodologii wycen środków i megaukładów technicznych wg Standardu BOMIS. Jedną z nagród, jak co roku, jest możliwość uzyskania przez laureata Konkursu zwolnienia z części pisemnej Egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze.


Oświadczenie Zarządu Fundacji BOMIS - uprawnienia rzeczoznawcze
Oświadczenie Zarządu Fundacji BOMIS - uprawnienia rzeczoznawcze

Na okoliczność zgłoszenia przez klientów dwóch instytucji finansowych nadużycia znaku towarowego BOMIS® oraz powoływania się na fałszywy numer uprawnień przez rzeczoznawców przeprowadzających oszacowanie wartości maszyn, informujemy,  jak w załączonym Oświadczeniu.


Podsumowanie VIII Forum BOMIS Wyceny 2023
Podsumowanie VIII Forum BOMIS Wyceny 2023


Wynik badania ankietowego
Wynik badania ankietowego

 

Czy standaryzacja oceny i wyceny maszyn w bankach i firmach leasingowych jest potrzebna?

Pobierz PDF - WYNIKI BADANIA


VIII Forum Bomis wyceny 2023
VIII Forum Bomis wyceny 2023


2023 Karnawałowy Konkurs Wiedzy Rzeczoznawczej
2023 Karnawałowy Konkurs Wiedzy Rzeczoznawczej

KONKURS


VII Forum BOMIS Wyceny 2022 dla banków i firm leasingowych
VII Forum BOMIS Wyceny 2022 dla banków i firm leasingowych

Wojcech Gruchoła - prezentacja


Wytyczne EU-EBA dla banków kredytujących inwestycje zabezpieczone środkami i megaukładami technicznymi
Wytyczne EU-EBA dla banków kredytujących inwestycje zabezpieczone środkami i megaukładami technicznymi

Podwieczorki szkoleniowe - wycena maszyn
Podwieczorki szkoleniowe - wycena maszyn

Forum BOMS 2021
Forum BOMS 2021

Kolejne spotkanie autorskie
Kolejne spotkanie autorskie

Jak szacować wartość używanych urządzeń medycznych aby je sprzedać?
Jak szacować wartość używanych urządzeń medycznych aby je sprzedać?

Główne zagadnienia spotkania

  • trafność oszacowania wartości aparatury medycznej w celach jej odsprzedaży,
  • analiza rynku i doradztwo w zakresie upłynnienia specjalistycznego sprzętu (aparatury medycznej),
  • niepodważalność oszacowania.

 

 


Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej
Karnawałowy konkurs wiedzy rzeczoznawczej


Spotkanie autorskie
Spotkanie autorskie

 


V Forum BOMIS Wyceny 2020 Leasing, kredyt, remarketing środków i megaukładów technicznych  - jak rzeczoznawcy mogą jeszcze pomóc?
V Forum BOMIS Wyceny 2020 Leasing, kredyt, remarketing środków i megaukładów technicznych - jak rzeczoznawcy mogą jeszcze pomóc?
 

Dzień Otwarty Rzeczoznawstwa BOMIS Live Online 8 maja 2020 r.
Dzień Otwarty Rzeczoznawstwa BOMIS Live Online 8 maja 2020 r.

TOBIE BEZPŁATNIE DORADZAMY - Z TOBĄ FINANSOWO POMAGAMY 

SFINANSUJ Z NAMI ROBOTA DO DEKONTAMINACJI SZPITALI, W KTÓRYCH LEŻĄ CHORZY NA COVID - 19

Bezpłatne porady rzeczoznawców; wyważona porcja wiedzy na temat wyceny mienia i aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw; spotkanie z wiodącymi ekspertami od szacowania wartości.


RZECZOZNAWCY RÓŻNYCH RACJI ŁĄCZCIE SIĘ
RZECZOZNAWCY RÓŻNYCH RACJI ŁĄCZCIE SIĘ

SFINANSUJMY WSPÓLNIE ROBOTA DO DEKONTAMINACJI SZPITALI, W KTÓRYCH LEŻĄ CHORZY NA COVID - 19


Wyniki badania na temat potrzeby standaryzacji wyceny maszyn
Wyniki badania na temat potrzeby standaryzacji wyceny maszyn

Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji BOMIS


II Forum BOMIS Mediacje 2019
II Forum BOMIS Mediacje 2019

Obligatoryjność mediacji pracowniczej w mejscu pracy - szansa czy zagrożenie? 

Poznań, Fundacja BOMIS, 17 grudnia 2019 r. 

 

    

 


IV Forum BOMIS Wyceny 2019
IV Forum BOMIS Wyceny 2019

Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych

16 października 2019 r. Poznań, Hotel Sheraton, ul. Bukowska 3/9

 

              

 

IV edycji Forum organizowanemu przez Fundację BOMIS patronowali Związek Banków Polskich i Związek Polskiego Leasingu, a także reprezentatywne dla branży finansowej media: Miesięcznik Bank, serwis AleBank.pl.

 

 


EGZAMIN 2019
EGZAMIN 2019

Coroczny egzamin BOMIS-u na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie wycen środków i megaukładów technicznych odbył  się 27 września 2019 r. w biurze BOMIS -u przy ul. Wojskowej 6/E5 w Poznaniu. Gratulujemy rzeczoznawcom, który zakończyli swoją edukację i procedurę potwierdzenia kompetencji sukcesem. 

Organizatorem egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie wyceny środków i megaukładów technicznych jest Fundacji BOMIS.


I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019
I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019
Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy
– jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu?

 3 stycznia 2019 r. Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5
Spotkanie bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 
PARTNER MERYTORYCZNY


    www.bomis.pl

 

www.mediacje.bomis.eu 

 

CELE SPOTKANIA

  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego w zakładach pracy;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat zasad prowadzenia mediacji wewnątrz organizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu pracy mediatora wewnętrznego na potrzeby profesjonalizacji pełnionej funkcji.

III Forum BOMIS WYCENY 2018
III Forum BOMIS WYCENY 2018

Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach    

22 października 2018 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

 

 

www.forumwyceny.bomis.eu

                                                                                               

 

CELE SPOTKANIA

wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są  środki techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie obszarów i sposobów defraudacji funduszy bankowych;

dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów weryfikacji legalności użytkowania i wartości rynkowej środków technicznych w celu właściwej oceny jakości zabezpieczenia;  

wypracowanie wspólnego standardu oceny wartości rynkowej i zgodności formalno- prawnej środków technicznych [maszyn i urządzeń], minimalizującego ryzyko inwestycyjne firm leasingowych i banków;

porozumienie między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami wyceniającymi, co do satysfakcjonującego modelu współpracy. 


EGZAMIN 2018
EGZAMIN 2018

Kandydaci na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych złożą w tym roku egzamin 30 września [niedziela] w biurze Fundacji BOMIS w Poznaniu ul. Wojskowa 6/E5. Do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołani zostali  

dr inż. Tadeusz Klimek - przewodniczący Komisji 

Iwona Harbuz - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Mateusz Andrzejak - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u 

Rafał Jabłoński - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Fundacji BOMIS.

Kandydatom życzymy powodzenia! 

 


V Zjazd Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018
V Zjazd Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018

Co roku społeczność osób związanych z tematyką wyceny wartości maszyn i urządzeń oraz z BOMIS-em spotyka się, aby dzielić się doświadczeniami, uczestniczyć w wykładach i współtworzyć wysoką jakość usług rzeczoznawczych. Uczestnikami Zjazdu mogą być wszyscy zainteresowani tematyką wycen i współpracą z wysokiej klasy fachowcami. Jest to święto, które spędzamy pracowicie - Dzień Rzeczoznawcy – czas wzmocnienia motywacji do dalszego rozwoju poprzez edukację i doświadczenie oraz do stosowania wysokich standardów profesjonalisty.

Podczas minionego Zjazdu Rzeczoznawców i Sympatyków BOMIS 2018 poruszano m.in. zagadnienia:

 


III Forum BOMIS Wyceny 2018, Poznań, 22 października
III Forum BOMIS Wyceny 2018, Poznań, 22 października

Coroczne spotkanie przedstawiciele banków i firm leasingowych na organizowanej przez FUNDACJĘ BOMIS konferencji. To  okazja do wymiany doświadczeń zawodowych między pracownikami instytucji finansujących a rzeczoznawcami wyceniającym w zakresie oceny wartości zabezpieczeń. To kolejny krok w stronę porozumienia między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami, co do satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy.

Podczas minionego FORUM BOMIS WYCENY 2017 poruszano m.in. zagadnienia: