STANDARD WYCENY ŚRODKÓW I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH
 
KOMENTARZ DO STANDARDU
 
ZASADY ETYCZNE POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY WYCENIAJĄCEGO

Standard BOMIS 

Wycena wartosci niematerialnych i prawnych na potrzeby komercjalizacji 

Pobierz