STANDARD WYCENY ŚRODKÓW I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH - AKTUALIZACJA 2023
 
KOMENTARZ DO STANDARDU - AKTUALIZACJA 2023
 
ZASADY ETYCZNE POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY WYCENIAJĄCEGO - AKTUALIZACJA 2023 

Standard BOMIS

Wycena wartosci niematerialnych i prawnych na potrzeby komercjalizacji 

Pobierz