EGZAMIN 2019


Coroczny egzamin BOMIS-u na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie wycen środków i megaukładów technicznych odbył  się 27 września 2019 r. w biurze BOMIS -u przy ul. Wojskowej 6/E5 w Poznaniu. Gratulujemy rzeczoznawcom, który zakończyli swoją edukację i procedurę potwierdzenia kompetencji sukcesem. 

Organizatorem egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie wyceny środków i megaukładów technicznych jest Fundacji BOMIS.