DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych przez Fundację BOMIS®.

 

RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.      Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja BOMIS®.

2.      Podstawa prawna

 Fundacja BOMIS® jest upoważniona do przetwarzania danych osobowych zwykłych, gdy:

- jest Pan/Pani klientami naszej firmy,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze,

- Pana/Pani dane osobowe są potrzebne do wykonania obowiązków służbowych osób zatrudnionych w Fundacji BOMIS®,

- otrzymamy zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych.

 3.      Okres przechowywania

Pana/Pani dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi,
bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych.

 4.      Uprawnienia

Ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych w dowolnym momencie

b) niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych

c) niezwłocznego usunięcia danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania, jeżeli

      i. kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych;

      ii. Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
      ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
w szczególności wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego

f)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pana/Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.