Standard BOMIS 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby komercjalizacji  

Pobierz