Rok Edukacji Ekonomicznej 2024


Senat RP ogłosił Rok Edukacji Ekonomicznej 2024. Wśród organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej znalazła się również Fundacja BOMIS.

Senat RP ogłosił Rok Edukacji Ekonomicznej 2024. Wśród organizacji realizujących działalność edukacyjną w ramach szeroko rozumianej edukacji pozaformalnej w zakresie wiedzy ekonomicznej i finansowej znalazła się również Fundacja BOMIS. Nasza inicjatywa, skierowana do grup zawodowych radców prawnych i adwokatów, nosi nazwę: Spory sądowe o naruszenie praw własności intelektualnej i dowód z opinii biegłego na okoliczność oszacowania wartości utraconych korzyści majątkowych. 

Szkolenia prowadzone są za pośrednictwem Izb Radców Prawnych oraz Izb Adwokackich na terenie całej Polski.