I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019


Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy
– jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu?

 3 stycznia 2019 r. Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5
Spotkanie bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 
PARTNER MERYTORYCZNY


    www.bomis.pl

 

www.mediacje.bomis.eu 

 

CELE SPOTKANIA

  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego w zakładach pracy;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat zasad prowadzenia mediacji wewnątrz organizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu pracy mediatora wewnętrznego na potrzeby profesjonalizacji pełnionej funkcji.

 

PROGRAM SPOTKANIA

10.00 – 13.30

1. Przedstawienie łączących uczestników zagadnień.

2. Różnice w istocie pracy i jej skutkach między mediatorami wewnętrznymi i zewnętrznymi, członkami komisji pojednawczej, członkami komisji dialogu społecznego, osobami z powierzoną „misją dobrej woli”, zwoływanymi ad hoc komisjami do wyjaśniania sytuacji niepożądanych.

3. Próba wspólnego zdefiniowania kluczowych pojęć i określenia okoliczności i ram pełnienia funkcji mediatora wewnętrznego.

4. Dyskusja uczestników w celu konfrontacji doświadczeń zawodowych i pomysłów na profesjonalizację  funkcji mediatora wewnętrznego.

5. Ustalenie dalszego planu działania i zasad komunikowania się roboczego uczestników spotkania.

 

Spotkanie prowadzi

Marzena Raźniewska-Półkoszek – prezes Fundacji BOMIS; mediator sądowy w sprawach gospodarczych i pracowniczych, dyrektor zarządzający firmy BOMIS. Więcej na www.bomis.pl lub www.trudni.eu.

 

Strona spotkania www.mediacje.bomis.eu 

Formularz zgłoszeniowy DOC

Formularz zgłoszeniowy PDF