Podsumowanie VIII Forum BOMIS Wyceny 2023


Banki i firmy leasing potrzebują transparentnej procedury wyceny finansowanych maszyn i urządzeń.  Powód: własne bezpieczeństwo i wiarygodność w oczach klientów. Brak rozróżnienia metodologii wyceny środków i megaukładów technicznych od nieruchomości i typowych pojazdów prowadzi do nieprozumień dotkliwych w skutkach finansowo i wizerunkowo dla instytucji finansujących.  To zgodna konkluzja rzeczoznawców @#BOMIS i przedstawicieli banków, jaką zakończyło się VIII Forum BOMIS Wyceny 2023 w Poznaniu.