IV Forum BOMIS Wyceny 2019


Finansowanie maszyn przez banki i firmy leasingowe – standaryzacja wymagań zasadniczych

16 października 2019 r. Poznań, Hotel Sheraton, ul. Bukowska 3/9

 

              

 

IV edycji Forum organizowanemu przez Fundację BOMIS patronowali Związek Banków Polskich i Związek Polskiego Leasingu, a także reprezentatywne dla branży finansowej media: Miesięcznik Bank, serwis AleBank.pl.

 

 


Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(306) : eval()'d code on line 1

Warning: Use of undefined constant id - assumed 'id' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /lib/classes/class.usertagoperations.inc.php(306) : eval()'d code on line 1

CELE SPOTKANIA

  • wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są środki i megaukłady techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie podejścia do oceny i wyceny wartości przedmiotu finansowania;
  • prezentacja badania eksperckiego pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie: maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sprawdzonych w praktyce rzeczoznawczej sposobów weryfikacji jakości i wartości, a także legalności środków i megaukładów technicznych finansowanych przez banki i firmy leasingowe;
  • prezentacja propozycji założeń do standaryzacji wymagań zasadniczych w bankach  i firmach leasingowych.

MATERIAŁY DLA UCZESTNIKÓW

  • narzędzie algorytmizacji procesu oceny spełniania wymagań zasadniczych w wersji elektronicznej i drukowanej;
  • rezultat badań eksperckich w formie drukowanej;
  • konspekty wystąpień prelegentów w wersji drukowanej;
  • Standard BOMIS-u w formie publikacji ISBN

 

PROGRAM SPOTKANIA 

9.30 – 10.00 

Recepcja uczestników, przekazanie materiałów konferencyjnych, rozmowy indywidualne

10.00 – 10.15 

Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień  

Prelegent

Marzena Raźniewska – Półkoszek, dyrektor zarządzający, prezes Fundacji BOMIS® 

10.15 – 10.50 

Finansowanie maszyn przez banki ze wsparciem instrumentów finansowych programów UE

Prelegent 

Sebastian Sobieraj - Związek Banków Polskich, Zespół ds. Programów Publicznych i Środowisk Gospodarczych

10.50 – 11.30 

Standaryzacja wymagań w firmie leasingowej wobec podmiotu, przedmiotu i niezależnego rzeczoznawcy 

Prelegent

Mariusz Kostecki - menadżer Departamentu  Zarządzania Aktywami Siemens Finance sp. z o.o.

11.30 – 11.45

Przerwa, rozmowy kuluarowe

11.45 – 12.25

Prezentacja raportu z badania eksperckiego przeprowadzonego wśród pracowników banków i firm leasingowych pt. Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie: maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki  i firmy leasingowe jest potrzebna? 

Prelegent

dr Jerzy Głuszyński -Wiceprezes Zarządu Instytutu Badawczego ProPublicum  

12.25 – 13.15

Propozycja normalizacji wymagań zasadniczych w bankach i firmach leasingowych na podstawie Standardu BOMIS-u

Prelegent

dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS-u wyceny środków i megaukładów technicznych Fundacji BOMIS

13.15 - 14.15 

Przerwa obiadowa

14.15 – 14.45

Prezentacja narzędzia algorytmizacji oceny przedmiotu finansowania w bankach i firmach leasingowych

Prelegent 

dr inż. Tadeusz Klimek - autor Standardu BOMIS-u wyceny środków i megaukładów technicznych Fundacji BOMIS

 14.45 – 15.15

 Przykłady z praktyki rzeczoznawców wyceniających wg Standardu BOMIS-u na zlecenie banków i firm leasingowych

 Prelegenci

 - Iwona Harbuz – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u i rzeczoznawca ds. wyceny nieruchomości

 - Wojciech Gruchoła - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, specjalista ds. wyceny wartości specjalistycznego sprzętu medycznego

 15.15 – 15.30  

 Przerwa, rozmowy kuluarowe

 15.30 – 16.00

 Przykłady z praktyki rzeczoznawców audytujących i oceniających wg Standardu BOMIS-u stan faktyczny aktywa leasingowego i zabezpieczenia kredytu

 Prelegenci

 - Mateusz Andrzejak - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, członek reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS

 - Rafał Jabłoński - Licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, specjalista ds. oceny zgodności formalno – prawnej maszyn i urządzeń

 16.00 – 16.20

Dyskusja uczestników, wnioski, podsumowanie

16.20 

 Zakończenie