Fundacja BOMIS jest organizacją typu non profit. Wszystkie pozyskane i wypracowane środki finansowe i materialne są przeznaczane na osiąganie celów statutowych. 
Fundacja działa na rzecz profesjonalistów zajmujących się wycenami aktywów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstw i instytucji publicznych, doradztwem gospodarczym oraz mediacjami gospodarczym i pracowniczymi.
  
 
 
ZARZĄD
Marzena Raźniewska - Półkoszek
 
 
RADA FUNDACJI
Gabriela Bogacz
Monika Osuchowska
  Andrzej Półkoszek
 
 
RADA HONOROWA
Krzysztof Czerkas
 Michał Ćwiąkała
Iwona Harbuz
 Rafał Jabłoński 
 
 
 
 
NIP 7792466768 Regon 367625307 KRS 0000682810