Fundacja BOMIS buduje tożsamość zawodu rzeczoznawcy ds. szacowania wartości środków i megaukładów technicznych oraz działa na rzecz profesjonalizacji pracy doradców biznesowych i mediatorów.