STANDARD WYCENY ŚRODKÓW I MEGAUKŁADÓW TECHNICZNYCH
 
KOMENTARZ DO STANDARDU
 
ZASADY ETYCZNE POSTĘPOWANIA RZECZOZNAWCY WYCENIAJĄCEGO