VIII Forum Bomis wyceny 2023


Coroczne spotkanie branży finansowej i rzeczoznawczej, dostarczające bieżących informacji o sytuacji na rynku inwestycji w maszyny i urządzenia.