Wyniki badania na temat potrzeby standaryzacji wyceny maszyn


Czy standaryzacja oceny i wyceny środków i megaukładów technicznych [potocznie maszyn i urządzeń] finansowanych przez banki i firmy leasingowe jest potrzebna?

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji BOMIS

Instytu Badawczy Propublicum na przełomie września i października 2019 r. przeprowadził badanie eksperskie wśród pracowników banków i firm leasingowych na temat zasadności wprowadzenia standaryzacji pracy osób zajmująych się na zlecenie tych instytucji oceną i wyceną środków i megaukładów technicznych. 

Prezentacja wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji BOMIS - PDF