III Forum BOMIS WYCENY 2018


Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach    

22 października 2018 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

 

 

www.forumwyceny.bomis.eu

                                                                                               

 

CELE SPOTKANIA

wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są  środki techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie obszarów i sposobów defraudacji funduszy bankowych;

dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów weryfikacji legalności użytkowania i wartości rynkowej środków technicznych w celu właściwej oceny jakości zabezpieczenia;  

wypracowanie wspólnego standardu oceny wartości rynkowej i zgodności formalno- prawnej środków technicznych [maszyn i urządzeń], minimalizującego ryzyko inwestycyjne firm leasingowych i banków;

porozumienie między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami wyceniającymi, co do satysfakcjonującego modelu współpracy. 

PROGRAM SPOTKANIA

9.30 – 10.00 

Recepcja uczestników, przekazanie materiałów konferencyjnych, rozmowy indywidualne

10.00 – 10.20

Powitanie gości, przedstawienie łączących uczestników zagadnień 

Liczby, fakty, rezultaty – rynek zleceń na wyceny i opinie o wartości środków i megaukładów technicznych ex anteex post  w procesie inwestycyjnym

Prelegenci 

 – Marzena Raźniewska – Półkoszek, prezes Fundacji BOMIS®

 -  Andrzej Sugajski, dyrektor Związku Polskiego Leasingu    

10.20 – 11.00

Jak patrzeć i widzieć, czyli ukryte źródła defraudacji na przykładach z praktyki rzeczoznawcy wyceniającego

Prelegent 

dr inż. Tadeusz Klimek Eur Ing – autor Standardu wyceny środków i megaukładów technicznych Fundacji BOMIS; honorowy członek reprezentant Porozumienie Rzeczoznawców BOMIS 

11.00 – 11.30 

Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Banku Gospodarstwa Krajowego 

Prelegenci

- Edyta Krzywicka – dyrektor Biura Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń BGK

- Maryla Delega - główny ekspert w Biurze Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń BGK

11.30 – 11.45 

Przerwa, rozmowy kuluarowe

11.45 – 12.15 

Na tropie innowacyjnych przekrętów w gospodarce 2.0, czyli wartość ex postinwestycji szacowanych na zlecenie prokuratury i sądu  

Prelegent

mgr inż. Mateusz Andrzejak, Beng – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u, członek reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS 

12.15 – 12.45

Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Pekao Leasing Sp. z o.o.

Prelegent 

Maria Kalwasińska - Członek Zarządu/CRO Pekao Leasing Sp. z o.o.

12.45 – 13.15

Przykłady defraudacji wartości rynkowej sprzętu medycznego finansowanego ze środków bankowych

Prelegent  

mgr inż. Wojciech Gruchoła – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS, specjalista ds. wyceny wartości specjalistycznego sprzętu medycznego 

13.15 – 13.45 

Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Siemens Finance sp. z o.o.

Prelegent 

Tomasz Gołaszewski – dyrektor w departamencie zarządzania aktywami Siemens Finance sp. z o.o.  

13.45- 14.30 przerwa obiadowa

14.30 – 15.00 

Znak CE, deklaracja WE, czyli „polisa OC” firmy finansującej maszyny eksploatowane na ternie Unii Europejskiej   

Prelegent

Rafał Jabłoński – licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u; członek reprezentant Porozumienia Rzeczoznawców BOMIS, specjalista ds. oceny zgodności formalno – prawnej maszyn i urządzeń   

15.30- 16.00

Dobre praktyki weryfikacji jakości i wartości zabezpieczeń inwestycji wdrożone w Idea Getin Leasing

Prelegent

Lech Stabiszewski - Członek Zarządu Idea Getin Leasing S.A. odpowiedzialny za ocenę ryzyka

16.00 – 16.15 Przerwa

16.15 – 16.45

Sesja warsztatowa - konstruktywne wnioski, propozycje działań profilaktycznych.   

Uczestnicy podzieli zostaną na dwie grupy:

Grupa A – przedstawiciele banków i firm leasingowych

Lider grupy:  Tomasz Gołaszewski, Siemens Finance sp. z o.o.

Grupa B – rzeczoznawcy ds. szacowana wartości środków i megaukładów technicznych

Lider grupy – dr in. Tadeusz Klimek – BOMIS Porozumienie Rzeczoznawców  

16.45 – 17.00

Podsumowanie wyników pracy warsztatowej 

Ustalenie formy komunikacji uczestników III Forum BOMIS 2018 w celu rozwijania   rozwiązań wypracowanych podczas sesji warsztatowej

Moderacja

- Marzena Raźniewska-Półkoszek – prezes Fundacji BOMIS 

 

Strona konferencji https://forumwyceny.bomis.eu/

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy doc

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy pdf