Fundacja BOMIS® nadaje i waliduje uprawnienia rzeczoznawcze do szacowania wartości środków i megaukładów technicznych. Jest jedyną organizacją rzeczoznawczą, która wypracowała transparentny i funkcjonalny system  potwierdzania kwalifikacji specjalistów na rynku wycen maszyn i aparatury technicznej.  

Uprawnienia rzeczoznawcze, nadawane przez Fundację BOMIS®, posiadają wyłącznie osoby,  które ukończyły specjalistyczny kurs wg metodologii i Standardu BOMIS®, zdały Egzamin praktyczny i teoretyczny przed niezależną Komisją Egzaminacyjną powoływaną co roku przez Fundację BOMIS®. Uprawnienia są przyznawane na 3 lata, z możliwością ich przedłużania wg zasad walidacji opisanych w Regulaminie.  
 

Uprawnienia rzeczoznawcze nadane przez Fundację BOMIS® posiadają zarówno rzeczoznawcy BOMIS®-u posługujący się znakiem towarowym BOMIS® na podstawie zawartej umowy licencyjnej, jak i rzeczoznawcy działający niezależnie, których kompetencje i kwalifikacje potwierdza dokument – certyfikat, aktualizowany co 3 lata  przez Komisję Egzaminacyjną Fundacji BOMIS®. 
 

Każdy zleceniodawca wycen ma możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy w potwierdzeniu ważności uprawnień rzeczoznawczych osoby, której powierza zlecenie. W tym celu należy skierować pytanie pisemne o ważność uprawnień na adres: uprawnienia@bomis.pl  podając numer uprawnień, na który ta osoba się powoduje lub jej imię i nazwisko.  

 

Termin najbliższego Egzaminu: 20 czerwca 2024 r.  

 

Pobierz REGULAMIN EGZAMINACYJNY 2024 r. 

Pobierz REGULAMIN WALIDACJI UPRAWNIEŃ RZECZOZNAWCZYCH

 

Terminy warsztatów dla rzeczoznawców w 2024 r. 

27 czerwca  2024 r. Warsztat rzeczoznawcy wyceniającego środki i megaukłady techniczne

12 września 2024 r. Warsztat rzeczoznawcy wyceniającego środki i megaukłady techniczne  

 

Aktualnie realizowany Kurs BOMIS-u wyceny środków i megaukładów technicznych: https://kurswycenymaszyn.pl