Aktualności

III Forum BOMIS WYCENY 2018

Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach    

22 października 2018 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

PARTNERZY MERYTORYCZNI       

       www.leasing.org.pl                www.siemens.com          www.bgk.pl            www.bomis.pl

                                                                                                   [w trakcie potwierdzania]

 

CELE SPOTKANIA

wymiana doświadczeń między podmiotami finansującymi inwestycje, jakimi są  środki techniczne, a rzeczoznawcami wyceniającymi ich wartość w zakresie obszarów i sposobów defraudacji funduszy bankowych;

dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów weryfikacji legalności użytkowania i wartości rynkowej środków technicznych w celu właściwej oceny jakości zabezpieczenia;  

wypracowanie wspólnego standardu oceny wartości rynkowej i zgodności formalno- prawnej środków technicznych [maszyn i urządzeń], minimalizującego ryzyko inwestycyjne firm leasingowych i banków;

porozumienie między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami wyceniającymi, co do satysfakcjonującego modelu współpracy. 

czytaj całość
EGZAMIN 2018

Kandydaci na uprawnienia rzeczoznawcze w zakresie szacowania wartości środków i megaukładów technicznych złożą w tym roku egzamin 30 września [niedziela] w biurze Fundacji BOMIS w Poznaniu ul. Wojskowa 6/E5. Do udziału w pracach Komisji Egzaminacyjnej powołani zostali  

dr inż. Tadeusz Klimek - przewodniczący Komisji 

Iwona Harbuz - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Mateusz Andrzejak - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u 

Rafał Jabłoński - licencjonowany rzeczoznawca BOMIS-u

Marzena Raźniewska-Półkoszek - prezes Fundacji BOMIS.

Kandydatom życzymy powodzenia! 

 

czytaj całość