Aktualności

FORUM INWESTYCJE W INNOWACJE BOMIS 2019

Modele komercjalizacji innowacji w polskich warunkach gospodarczych

28 lutego 2019 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19

www.innowacje.bomis.eu

Celem Forum jest

  • wymiana doświadczeń i wzajemnych oczekiwań między podmiotami finansującymi inwestycje w innowacyjne wartości niematerialne i prawne, a twórcami innowacji;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom konferencji na temat sposobów ustalania wartości i kryteriów wyboru właściwego modelu komercjalizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu wyceniania innowacji dla celów transakcyjnych, minimalizującego ryzyko inwestycyjne dla wszystkich zainteresowanych.

 

czytaj całość
I SPOTKANIE BOMIS® MEDIACJE 2019
Sytuacja mediatora wewnętrznego w zakładzie pracy
– jak pełnić funkcję zaufania pracowniczego na zlecenie zarządu?

 3 stycznia 2019 r. Poznań, BOMIS, ul. Wojskowa 6/E5
Spotkanie bezpłatne, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 
PARTNER MERYTORYCZNY


    www.bomis.pl

CELE SPOTKANIA

  • wymiana doświadczeń między osobami pełniącymi funkcję mediatora wewnętrznego w zakładach pracy;
  • dostarczenie wiedzy uczestnikom spotkania na temat zasad prowadzenia mediacji wewnątrz organizacji;
  • wypracowanie wspólnego standardu pracy mediatora wewnętrznego na potrzeby profesjonalizacji pełnionej funkcji.
czytaj całość


 
popup
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną pracę i konstruktywne wnioski 

podczas III Forum BOMIS Wyceny 2018
Zapobieganie defraudacjom przy finansowaniu inwestycji zabezpieczanych na maszynach i urządzeniach
 
22 października 2018 r. Poznań, Hotel Platinum Palace Residence, ul. Reymonta 19
 
Więcej informacji na https://forumwyceny.bomis.eu/