W Fundacji BOMIS mogą Państwo

– uzyskać wycenę aktywów materialnych, np. maszyn, urządzeń, specjalistyczej aparatury medycznej, lini produkcyjnych, sprzętu budowlanego lub innych megaukładów technicznych, a także nieruchomości;

- uzyskać wycenę aktywów niematerialnych, np. przedsiębiorstwa, znaku towarowego, technologii, licencji, szkody na marce, przedsięwzięcia typu start up;

- uzyskać audyt środków technicznych w zestawieniu z obowiązującymi regulacjami formalno- prawnymi wraz z planem usunięcia niezgodności; 

- uzyskać ocenę ryzyka inwestycji w aktywa materialne i niematerialne;

- uzyskać opinię o posiadanych już wycenach aktywów materialnych i niematerialnych;

zawsze z gwarancją najwyższje jakości, dzięki stosowanemy w Fundacji BOMIS systemowi weryfkacji wycen rzeczoznawczych.

Więcej informacji na www.rzeczoznawcy.bomis.pl