III Forum BOMIS Wyceny 2018, Poznań, 22 października


Coroczne spotkanie przedstawiciele banków i firm leasingowych na organizowanej przez FUNDACJĘ BOMIS konferencji. To  okazja do wymiany doświadczeń zawodowych między pracownikami instytucji finansujących a rzeczoznawcami wyceniającym w zakresie oceny wartości zabezpieczeń. To kolejny krok w stronę porozumienia między instytucjami finansującymi a rzeczoznawcami, co do satysfakcjonującego obie strony modelu współpracy.

Podczas minionego FORUM BOMIS WYCENY 2017 poruszano m.in. zagadnienia:

Poruszonowo ważne dla obu stron zagadnienia wg programu:

1. Fikcja i rzeczywistość, jak weryfikować zabezpieczenia

 • Zabezpieczenia na przedmiotach zakupu oraz na przedmiotach w fazie projektowej  [przyszły przedmiot dostawy]
 • Prymarne znaczenie rodzaju przedmiotu nad jego wartością rynkową
 • Poprawna identyfikacja cech i znaczenia atrybutów głównych
 • Rodzaje atrybutów przedmiotu, mające istotne znaczenie dla zabezpieczenia finansowania zarówno przedmiotu jak i procesu
 • Sposoby mistyfikowania atrybutów wartości
 • Przykłady [niestety z praktyki rzeczoznawcy] fikcyjnych przedmiotów zabezpieczenia, fikcyjnych procesów oraz samego „zabezpieczenia się”
 • Wybrane rekomendacje dla instytucji, które finansują zakupy maszyn i urządzeń

Prelegent

dr inż. Tadeusz Klimek Eur Ing – honorowy członek reprezentant zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców, autor Standardu BOMIS® -u wyceny maszyn i urządzeń

 

2. Sposoby zawyżania wartości maszyn i urządzeń wskazywanych jako przedmiot finansowania

 • Kreatywne działania leasingobiorców i kredytobiorców w celu uzyskania „lepszej” wyceny
 • Przykłady [niestety z praktyki rzeczoznawczej] zmian cech przedmiotów zabezpieczeń

 Prelegent

Mateusza Andrzejak – uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® -u, reprezentant zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców

3. Jak rzeczoznawca może pomóc instytucji finansującej w kompleksowej ocenie inwestycji

 • Ocena zgodności  urządzeń i dokumentacji z obowiązującymi regulacjami formalno  – prawnymi
 • Ocena a badanie stanu technicznego
 • Wycena a opinia o wartości 
 • Analiza rynku pod kątem przyszłej sprzedaży środka technicznego

 Prelegent

Iwona Harbuz, uprawniony i licencjonowany rzeczoznawca BOMIS® – u, członek egzaminator zrzeszenia BOMIS® Porozumienie Rzeczoznawców, rzeczoznawca majątkowy.

 

W drugiej cześci spotkania odbyła się dyskusja uczestników na temat:

Partnerstwa rzeczoznawcy wyceniającego i korporacji finansowej w obsłudze klienta biznesowego

 

Do zobaczenia na III FORUM BMIS WYCENY 2018