Najbliższy termin egzaminu na uprawnienia rzeczoznawcy ds. szacowania środków i megaukładów technicznych nadawane przez Fundację BOMIS®

 25 września 2020 r., miejce: Poznań, Biuro Fundacji BOMIS ul. Wojskowa 6/E5

 REGULAMIN EGZAMINACYJNY - Pobierz

stan obowiązujący do 25 września 2020 r.

 

Tematy szkoleń składających się na pełen program kursu:

 1. Metodologia wyceny wartości środków technicznych- etap podstawowy, terminy: Katowice, 14 grudnia 2019 r.; Poznań, 24 września 2020 r.
 2. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap I, terminy: Poznań, 18 października 2019 r.; Katowice, 25 stycznia 2020 r.
 3. Metodologia wyceny wartości środków i megaukładów technicznych
  – etap II, terminy:  Poznań, 22 listopada 2019 r.; Katowice 22 lutego 2020 r.
 4. Ocena poprawności raportów z wycen wartości maszyn i urządzeń
  – prezentacja i warsztaty, terminy: Poznań, 12 - 13 marca 2020 r.; Katowice, 28 - 29 marca 2020 r.  
 5. Wycena wartości maszyn i urządzeń na potrzeby banków i firm leasingowych, terminy: Katowice, 23 maja 2020 r.; Poznań, 26 czerwca 2020 r.  
 6. Sporządzanie opinii na temat wartości maszyn i urządzeń dla sądu, prokuratury, policji, terminy: 
 7. Maszyny, urządzenia, linie produkcyjne – wymogi formalne przed eksploatacją, terminy:Poznań, 21 listopada 2019 r.; Katowice, 22 maja 2020 r.
 8. Podstawy ekonomii i finansów dla rzeczoznawcy wyceniającego, terminy:
 9. Patrzeć i widzieć - kanon pracy rzeczoznawcy podczas wizji lokalnej środka technicznego, terminy: Poznań, 17 października 2019; Katowice, 21 lutego 2020
 10. Warsztat praktyki rzeczoznawczej, termin: Katowice, 25 lipca 2020 r.  UWAGA - tylko jeden termin w roku. 

Szkolenia fakultatywne:

 1. Analiza ekonomiczno-finansowa w praktyce – warsztaty komputerowe, terminy: Poznań, 3 października 2019 r.
 2. Wycena przedsiębiorstwa rentownego, nierentownego czasowo, nierentownego trwale, terminy: Poznań, 3 grudnia 2019 r. 
 3. Projekt inwestycyjny – analiza opłacalności, terminy: Poznań, 10 październiak 2019 r. 
 4. Wycena innowacji i innych aktywów niematerialnych, terminy: Poznań, 14 listopada 2019 r. 

Wiecej informacji na stronie www.rzeczoznawcy.bomis.pl/pl/edukacja/