Fundacja BOMIS w oparciu o posiadane kompetencje oraz formę działalność pro publico bono może pełnić funkcję biegłego instytucjonalnego w postępowaniach sądowych, może też opracowywać opinie na zlecenie każdej ze stron postępowania procesowego

w dziedzinie szacowania wartości  ruchomości rozumianych jako maszyny, urządzenia, megaukłady techniczne, specjalistyczny sprzęt, a także przedsiębiorstwa i ich aktywa niematerialne.  

Fundacja BOMIS odpowiada przed Zleceniodawcą publicznym za trafny dobór profesjonalistów posiadających wiedzę specjalną oraz postępujących zgodnie z przyjętymi wewnętrznym regulacjami, takim jak Standard Wyceny BOMIS®-u, Zasady etyczne postępowania rzeczoznawcy wyceniającego oraz wzajemna weryfikacja wycen i opinii.